Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

STUPAVA TROPHY 2010

Dátum konania : od 31.07.2010, 08:00 do 31.07.2010, 20:00
Miesto: Stupava, Námestie sv. Trojice (pri kostole)
Okres: Malacky

 

STUPAVSKÝ MTB MARATÓN

Cyklobazar

Dátum konania
Dátum: sobota 31.7.2010
Miesto: Stupava, Námestie sv. Trojice (pri kostole)  zobraz na Google maps

Prezentácia
• od 08.00 do 09.15 pre dlhú trať
• od 08.00 do 10.30 pre krátku trať
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

Štart
• 09.30 dlhá trať
• 11.00 krátka trať

Trasa
• Krátka - 40 km / 1 000 m prevýšenie (jeden okruh)
• Dlhá - 75 km / 2 150 m prevýšenie (jeden okruh)

Občerstvenie
• krátka trať 2x
• dlhá trať 5x
• v cieli
• GATORADE oficálny športový nápoj Stupavského MTB maratónu
• naše občerstvovacie stanice zabezpečí pečivom firma La Lorraine
• cereálne tyčinky na občerstvovacie stanice nám dodá firma NESTLÉ
• ďalej občerstvovacie stanice budú zabezpečené banánmi, melónmi, horálkami, čerstvou vodou, atď

Kategórie
K1:  ženy, krátka, od 15 do 18 rokov
K2 : ženy, krátka, od 19 do 29 rokov
K3 : ženy, krátka, od 30 do 39 rokov
K4:  ženy, krátka, od 40 do 49 rokov
K5:  ženy, krátka, nad 50 rokov
K6:  muži, krátka, od 15 do 18 rokov
K7:  muži, krátka, od 19 do 29 rokov
K8:  muži, krátka, od 30 do 39 rokov
K9:  muži, krátka, od 40 do 49 rokov
K10: muži, krátka, od 50 do 59 rokov
K11: muži, krátka, nad 60 rokov
K12: ženy, dlhá, od 15 do 39 rokov
K13: ženy, dlhá, nad 40 rokov
K14: muži, dlhá, od 19 do 29 rokov
K15: muži, dlhá, od 30 do 39 rokov
K16: muži, dlhá, od 40 do 49 rokov
K17: muži, dlhá, nad 50 rokov

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

Prihlásenie
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 27.7.2010, 23:59 hod. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu: 262 307 6182 /1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2307 6182

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov).

Prihlásenie a platba v hotovosti je možná v predajniach:
INTERSPORT (AVION SHOPPING PARK, Ivanská cesta 16, Bratislava)
Koliesko (Stupava)
Jaski (Bratislava - Staré Mesto)

Štartovné
• uhradené do 1. 7. 2010 – 13 €
• uhradené od 1. 7. 2010 – 16 €
• uhradené osobne pri prezentácii v deň štartu – 19 €

V cene štartovného je: 0,5l nápoj Gatorade; želé cukríky PowerBar - Ride Shots; pamätné promo balenie Cyklo Staru; občerstvenie na trati; v cieli rizoto a guláš; 0,5l nealko alebo pivo; DVD z maratónu; pamätné tričko Stupavského MTB maratónu (osobne pri prezentácii v deň štartu negarantujeme); WALTER SPORT v obchodnom centre Avion poskytne prvým 700 účastníkom 20 % zľavu na nákup v predajni.
 
 Naši štedrí sponzori pripravili pre účastníkov Stupavského MTB maratónu vecné ceny v celkovej hodnote 22.000,- EUR. Každý kto absolvuje náš MTB maratón má šancu získať niečo hodnotné a to v podobe balíčka pre víťazov, alebo v našej tombole.

Ceny:
Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii. Ceny pre víťazov pripravili: INTERSPORT poskytne hodnotné ceny v celkovej hodnote 4.000,- €; Sensor poskytne hodnotné športové oblečenie v celkovej hodnote 3.333,- €; FOTOLAB poskytne ceny v celkovej hodnote 2.326,- € (17 víťazom FOTOLAB poskytne foto na plátno, rozmer 80x60 v hodnote 69,95- €/ks, umiestneným na druhom mieste FOTOLAB poskytne 17x foto na plátno, rozmer 60x40 v hodnote 39,95- €/ks, umiestneným na treťom mieste FOTOLAB poskytne 17x CEWE Fotoknihu, tvrdá väzba, 26 strán v hodnote 26,95- €/ks); RUDY PROJECT poskytne hodnotné okuliare, helmy a športové oblečenie v hodnote 1.000,-€; KOLIESKO, cyklo obchod zo Stupavy, poskytne hodnotné cyklo doplnky v hodnote 600,-€; WALTER SPORT poskytne ceny v celkovej hodnote 570,- €; Bicykle Peter Prívara poskytne ceny v celkovej hodnote 505,- €; Libike Bike poskytne špeciálne cyklo doplnky v celkovej hodnote 400,- €; Hotel Eminent Stupava poskytne poukazy na bowling + konzumne v celkovej hodnote 400,- €; Pepsi Cola-Gatorade; Staropramen; JASKI; 3M (poskytne každému víťazovi studený-teplý obklad 3M™ Nexcare™ ColdHot v hodnote 200,-€); HUDY SPORT.

Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Ceny do tomboly poskytli: INTERSPORTposkytol horský bicykel zn. GENESIS RULER DISC 26" v hodnote 1199,- €; ďalej  sa bude na tombole podieľať Sensor;  Ironclad poskytol ceny v hodnote 550,-€; Hotel Eminent Stupava poskytne špeciálne poukazy do reštaurácie v hodnote 300,- €; ďalej RUDY PROJECT; KOLIESKO cyklo obchod zo Stupavy; Bicykle Peter Privara Bratislava; Libike Bike Bratislava; WALTER SPORT; FOTOLAB poskytne do tomboly fotoaparát NIKON S51 v hodnote 190,- € a Jaski.

Dodatočné informácie
• Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
• Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
• V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.

Časomieru zabezpečuje
• firma: VOS-TPK
• technika merania času: pasívny čip
• počet kontrolných stanovísk-checkpointov: 2x
• v prípade straty a neodovzdania čipu, štartujúci uhradí poplatok 10 €
• časomiera bude merať čas cyklistom do 16.00 hod.

Značenie a zabezpečenie trate zaisťuje hlavný partner
IRS - International Rescue System Slovakia s.r.o.
• nový systém značenia trate ktorý, zvyšuje zabezpečenie cyklistov na Stupavskom MTB maratóne 2010
• reflexné tabule značenia budú od štartu smerom k cieľu číslované vzostupne (1,2,3, 4,...atď.)
• na značení sa bude priebežne zobrazovať počet kilometrov zostávajúcich do cieľa, a kontaktné telefónne číslo pre prípad núdze
• IRS vymedzí a označí na trati úseky medzi jednotlivými tabuľami, kde nie je pokrytie signálom pre mobilné GSM telefóny (napr. medzi tabuľami 45 - 55 nie je pokrytie signálom GSM; tieto informácie poskytne IRS cyklistom v rámci bezpečnostnej prezentácie trate tesne pred štartom maratónu)
• IRS vybaví organizačný tím špeciálnymi mobinými telefónmi satelitnej siete IRÍDIUM
• IRS a organizátori budú používať spoločné vysielačky
• IRS vybaví určitý počet cyklistov aktívnymi čipmi GPS registrovanými na štartujúcich; na námestí v mieste štartu a cieľa bude umiestnené prenosové vozidlo IRS, ktoré bude on-line sledovať trať a polohu cyklistov označených čipmi GPS
• IRS umiestni na určité miesta trate hliadky záchranárov, ktorí budú súčasne s monitorovaním bezpečnosti na týchto úsekoch uskutočňovať aj preventívne evidovanie prechádzajúcich cyklistov. Cyklistov budú porovnávať so zoznamom štartujúcich uzavretým tesne pred štartom maratónu. Organizačný tím bude mať ešte viac informácií o pohybe cyklistov na viacerých miestach trate a zároveň je zaistená ešte vyššia bezpečnosť účastníkov maratónu
• IRS zabezpečuje naše podujatie pre prípad núdze vrtuľníkom, sanitnými vozidlami, štvorkolkami, motorkami, dodávkovými automobilmi, odťahovou službou a inou špeciálnou technikou
• vrtuľník sa bude dať využiť aj na platené komerčné vyhliadkové lety nad naším maratónom v Stupave, v prípade záujmu bude k dispozícii aj širokej verejnosti, novinárom, fotografom, kameramanom a televíznym štábom. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke v sekcii Program
• IRS a EHC Service si vyhradzujú právo odvolať vrtuľník z nášho podujatia v prípade nevhodných poveternostných podmienok, alebo za iných nepredvídaných okolností 
• IRS zabezpečí na námestí cyklistom pred štartom maratónu bezpečnostnú prezentáciu k všetkým vyššie uvedeným informáciám
• IRS poskytne nafukovacie sprchové kabínky pre účastníkov, ktorí sa budú chcieť osprchovať
 
Pre cyklistov a ich bicykle bude k dispozícii umývacia stanica.

Servis na trati, v priestore štartu a cieľa zabezpečuje športový partner KOLIESKO.
• rozloží na námestí v Stupave servisný stan, v ktorom bude poskytovať cyklistom kompletný servis a poradenstvo
• vybaví štvorkolku-pojazdný servis na trati náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati
• vybaví občerstvovačky náradím a materiálom pre prípad malého servisu alebo porúch
• umožní servis aj mimo občerstvovačiek a to na určitých miestach pre prípad malého servisu alebo poruchy na trati

Podmienky účasti
• podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
• cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
• odporúčame lekársku prehliadku
• osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
• certifikovaná prilba podľa najnovších noriem je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov ( kožená, cestná retro pokrývka hlavy nie je prilba určená pre náš MTB maratón!!!, v prípade že ju bajker použije a nedodrží naše nariadenie, bude rozhodcom nekompromisne diskvalifikovaný )
 
Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

 

V prípade nejasností kontaktujte:
Radovan Dlouhý, rado@stupavskymaraton.sk
Juraj Jánošík, juro@stupavskymaraton.sk
Pavol Grujbar, palo@stupavskymaraton.sk

 

Preteky sa konajú za každého počasia.
Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.

 

 

 

 

  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie