Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

1. Zimný MTB maratón

Dátum konania : 21.12.2009
Miesto: Marianka, námestie 4.apríla, hostinec u Nováka
Okres: Malacky
Cyklobazar

Dátum konania

Dátum: sobota 23.1.2010

Miesto: Marianka, námestie 4.apríla, hostinec u Nováka

 

Prezentácia

od 8:00 do 10:30
Za prihláseného ste považovaní len po zaplatení štartovného.

 

Štart
11:00

 

Trasa
30km / 600m prevýšenie

 

Občerstvenie

-na trati 1x
-v cieli

 

Kategórie
A: ženy, do 40
B: ženy, 40+
C: muži, do 18
D: muži, 19-39
E: muži, 40-49
F: muži, 50+

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii.

 

Prihlásenie
Na preteky sa môžete prihlásiť cez online registráciu do 19.1.2010, alebo si môžete stiahnuť tlačiteľnú verziu formulára. Po online registrácii je nutné si prihlášku vytlačiť a priniesť so sebou na prezentáciu.

Číslo účtu: 262 307 6182 /1100

Ako variabilný symbol použite registračné číslo, ktoré vám bolo pridelené pri registrácii (je uvedené na prihláške, ako aj v zozname prihlásených účastníkov ).

Prihlásenie a platba v hotovosti je možná v predajniach:
Sportservis (Trojičné námestie, Podunajské Biskupice, Bratislava)
Koliesko (Stupava)
Jaski (Bratislava - Staré Mesto)

 

Štartovné
-uhradené do 31.12.2009 – 13 EUR
-uhradené od 1.1.2010 do 21.1.2010 – 16 EUR
-uhradené osobne pri prezentácii v deň štartu – 19 EUR
 
V cene štartovného je: 0,5l nápoj Gatorade, občerstvenie na trati, v cieli guláš, 0,5l nealko alebo pivo, DVD z maratónu

 

Dodatočné informácie
-Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov nebudú vrátené.
-Doklad o zaplatení si zoberte na prezentáciu pre prípad reklamácie.
-V prípade neuskutočnenia závodu z dôvodu živelnej pohromy alebo epidémie sa štartovné nevracia.
Ceny:
Vecné ceny získajú prví traja pretekári v každej kategórii.
Tombola:
Každý účastník pretekov bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení pretekov. Hlavnou cenou v tombole bude horský bicykel zn. GIANT.
Podmienky účasti:
-podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate
-cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo
-odporúčame lekársku prehliadku
-osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu
-prilba je povinná pre všetkých pretekárov počas celých pretekov
 
Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou pretekára a aj následným vylúčením zo žrebovania v tombole! Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je nevyhnutný podpis zákonného zástupcu. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár.

 

  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie