Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

SINTESI XCM SLOVAK PARADISE

Dátum konania : 12.09.2009
Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER - Hrabušice - PODLESOK

 

Organizátori horského cyklomaratónu SINTESI XCM SLOVAK PARADISE Vás srdečne pozývajú na 6. ročník horského cyklomaratónu v Slovenskom raji.

 

Cyklobazar

PROPOZÍCIE:

 

Termín:    12. september 2009 - sobota

 

Miesto:     SLOVENSKÝ RAJ SEVER - Hrabušice - PODLESOK

 

Trate:       

EXTRA TERRESTRIAL ( trať okolo Slovenského raja pre limitovaný počet štartujúcich v sprievode horského vodcu - nesúťažná kategória )

 „ELITE“ (2x 40 km okruh - 2200 nastúpaných m.)

 „PROFI“ ( 40 km okruh - 1100 nastúpaných m.)

 „REKRE“ ( 20 km okruh - nastúpaných 400 m. - nesúťažná kategória)

 

Charakteristika:    

horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov,

 

trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ - SEVER

 

povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné

 

rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,

 

Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.

 

Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.

 

Kategórie:

NESÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA EXTRA

TERRESTRIAL (ET)                                       - muži, ženy

 

MUŽI (ME) ELITE                                            - muži od 19 do 39 rokov

JUNIORI (J) PROFI                                        - muži od 15 do 18 rokov

MUŽI (M) PROFI                                             - muži od 19 do 39 rokov

SENIORI (S) PROFI                                      - muži od 40 do 49 rokov

VETERÁNI (V) PROFI                                   - muži nad 50 rokov

ŽENY (Z) PROFI                                             - ženy do 39 rokov

ŽENY SENIORKY (ZS) PROFI                     - ženy nad 40 rokov

NESÚŤAŽNÁ KATEGÓRIA REKRE            - muži, ženy, mládež v sprievode zákonného zástupcu

 

Ceny:

Víťazi jednotlivých kategórií dostávajú poháre, fimančné odmeny a vecné ceny v celkovej hodnote 60 000 Sk. 


Ceny venuje Obec Hrabušice a generálny sponzor horského cyklomaratónu SPORTFUL SINTESI - firma DAVORIN active sports. 


Spoločnosť Winer, ktorá sa špecializuje na výrobu ponožiek pre aktívny životný štýl, ďalej venuje prvým trom pretekárom v jednotlivých kategóriách balíčky so špeciálnymi funkčnými športovými ponožkami. 

 

Prihlasovanie:

ON- LINE prihlasovanie na internetovej stránke www.xcmaraton.sk

POŠTOU – zaslaním prihlasovacieho formulára na adresu:

Obec Hrabušice, Hlavná ulica 171/46, 053 15 Hrabušice

 

Štartovné:

Štartovné je poplatok za služby poskytnuté organizátorom podujatia, zahrňuje poplatok za značenie tratí, meranie časov, spracovanie a zverejnenie výsledkov, občerstvenie na trati a teplé jedlo v cieli, informačné a zabezpečovacie služby, umývanie bicyklov, hygienu, bezplatné parkovanie, sprievodný program a účasť v tombole štartových čísel. Novinkou v roku 2009 je symbolická podpora združenia na pomoc mentálne postihnutým deťom v zariadení NÁŠ DOM - www.zpmpnasdom.sk - vo výške 1 €

 

Služby zahrnuté v štartovnom sú pretekárom prihláseným do 24.8.2009 poskytnuté zadarmo.

 

Prihlásení po tomto termíne nezískavajú reklamnú sadu a voľnú vstupenku do roklín Slovenského raja a platia štartovné vo výške 11 €. Štartovné pre nesúťažnú kategóriu REKRE je 7 € pre dospelého jednotlivca, mládež vo veku od 12 do 15 rokov v sprievode rodičov v kategórii REKRE štartovné neplatí.

 

Prezentácia:

v piatok, 11. 9. 2009 - od 18,00 do 20,00 hod.

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - PODLESOK - HRABUŠICE

v sobotu, 12. 9. 2009 - od 7,00 hod.

PODLESOK – priestory štartu a cieľa

 

Ukončenie prezentácie je 20 min. pred štartom !!!

 

Sprievodný program:

POĽOVNÍCKY BUFET prekvapenie na trati, slovenské špeciality zabezpečované Obcou Spišský Štiavnik

Kultúrny program

Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií

Tombola pre všetkých účastníkov 16:00 hod.

 

Občerstvenie v cieli: vysmážané pirohy – pečená klobása - guláš - pivo – coca-cola

 

Miesto štartu: Hrabušice - PODLESOK

 

Čas štartu:

8:00 EXTRA TERRESTRIAL

10:00 ELITE – 10:10 REKRE – 10:20 PROFI

 

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.xcmaraton.sk

vyplnenú a vlatnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,

 

Občerstvenie na trati:

ELITE - 4 x

PROFI - 2 x

REKRE – 1 x 

 

Cieľ: Hrabušice - PODLESOK

 

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke www.xcmaraton.sk. Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.

 

Meranie času: Preteky budú merané tímom VOS - TPK, elektronicky spracované a zverejnené na www.

 

Technická pomoc: základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa

 

Ceny a odmeny: ELITE - prví traja získavajú diplomy, finančné odmeny a vecné ceny, prví piati získavajú pohár. Prví traja v kategóriách PROFI získajú poháre, diplomy, finančné a vecné ceny. Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov a pri tombole.

 

Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

 

Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice - Podlesok.

 

Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.

 

Šatne a sprchy: V priestore štartu a cieľa, autokemping PODLESOK. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí.

 

Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.

 

Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.

 

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia. 

 

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.

 

Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.

 

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

MAPA TRATE:

 


admin
  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie