Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

MERIDA Zelená stopa SNP

Dátum konania : 29.08.2009
Miesto: Banská Bystrica

9.ročník cyklomaratónu Merida Zelená stopa SNP, na ktorý Vás horských cyklistov srdečne pozývame. Trasa pretekov vedie v okolí Banskej Bystrice a v Kremnickom pohorí, po lesných cestách s náročnými stúpaniami, zjazdmi a nádhernými výhľadmi na prekrásnu okolitú krajinu.

Cyklobazar

Trasa prechádza cez chránené územia   prírody na dvoch miestach - Podlavické výmole a Horná roveň. Pretekári na polmaratóne absolvujú okruh cca 40km 1x a v maratóne 2x. Okruh trasy Hobby má cca16km a vedie zo štartu cez Tajov a pred Suchým vrchom sa napája na trasu hlavného okruhu, určený je pre rodičov s deťmi a pre pretekárov začiatočníkov.

 

Mapa tratí tu

 

V tomto ročníku zorganizujeme v spolupráci s Junior centrom aj súťaž pre najmenších cyklistov v priestoroch štartu a cieľa a preteky na kolobežkách pre žiakov a dorastencov. Trať kolobežkárov povedie zo štartu na plážovom kúpalisku ulicou THK po otočku autobusov a späť do cieľa a preteky na kolobežkách pre žiakov a dorastencov. Trať kolobežkárov povedie zo štartu na plážovom kúpalisku ulicou THK po otočku autobusov a späť do cieľa. Prezentácia pre deti a kolobežkárov v priestoroch štartu od 10:00hod do 10:30hod. Počas pretekov budú k dispozícii zapožičanie kolobežiek na skúšobnú jazdu. Sprievodná akcia počas pretekov bude akrobacia kolobežkárov na U rampe.

 

Dúfame, že bezchybné značenie tratí, dostatok regulovčíkov, členov horskej služby zabezpečí bezproblémový priebeh  pretekov. O občerstvenie na tratí a v cieli sa postará fy Nutrend. Všetky ostatné služby po pretekoch budú zabezpečené v priestoroch plážového kúpaliska.

 

Víťazi jednotlivých kategórii obdržia vecné ceny a víťazi mládežníckych kategórii obdržia poháre. Na záver pretekov  sa budú losovať hodnotné ceny v tombole. V prípade dostatočného počtu zúčastnených pretekárov nad 400, budú aj finančné odmeny pre absolútnych víťazov v maratóne a polmaratóne.

Prezentácia pretekov začne v piatok od 18hod do 20:30hod v priestoroch hotela Dixon, v sobotu bude pokračovať v priestoroch štartu a cieľa na plážovom parkovisku.


Prihláška a propozície tu

 

Trasy pretekov sú bez zmien, trasa hlavných pretekov cca 40km okruh bude značený žltou farbou po zemi, skalách, stromoch a vápnom po lúkach, trasa Hobby bude značená modrou farbou.

Občerstvenie bude na stabilných miestach obec Kordíky, v Ortútach a do druhého kola v Podlaviciach. Hobby trasa bude mať občerstvenie v obci Tajov  pri penzióne Holub. V priestoroch občerstvovacích staníc a mimo nich, budú označené úseky, na ktorých sa bude môcť odhadzovať odpadky počas pretekov. Preto Vás žiadame o dodržania tohto pravidla a neodhadzovali odpadky mimo týchto úsekov, nakoľko trasa pretekov vedie cez chránené územia prírody, ktoré sú obzvlášť sledované ochrancami prírody. 

Novinkou v tomto ročníku bude časomiera s čipmi. Pretekári pri prezentácii obdržia štartovné čísla spolu s čipmi, ktorý si umiestnia na rám bicykla. Na trati sa bude merať aj medzi čas a zároveň aj kontrola. Z toho dôvodu pretekári na stanovenom mieste, musia prejsť cez zelený pás a nie mimo neho, lebo nemusia byť časomierou zaregistrovaní a tým pádom budú diskvalifikovaní. Po prejdení cieľa, pretekár musí ihneď odovzdať čip organizátorovi pretekov. Pri  neodovzdaní čipu bude sa od pretekárov vymáhať poplatok 5€.

Ďalšou novinkou je, že preteky sú súčasťou seriálu Merida –SNP bike, ktorý tvoria Merida Zelená stopa SNP a Merida –cyklomaratón po ceste SNP, informácie na  Racing Cycle Team  Martin. Špeciálne ceny získajú účastníci oboch pretekoch , pričom o poradí v rámci  seriálu bude rozhodovať poradie v oboch pretekoch. Do seriálu v tomto ročníku sa započítava iba polmaratón na Meride Zelenej stope SNP.

 

Trate 2009:
maratón          78,5 km (2 červené okruhy), prevýšenie 2.360 m
polmaratón        40 km (červený okruh), prevýšenie 1.260 m
Hobby                 16 km (modrý okruh), prevýšenie 421 m

 

Štartovné: kategória MPC
13,- € do 15.8.2009 s tričkom
16,- € do 24.8.2009 s tričkom
18,- € na štarte bez trička
JUNIOR + KADETI: 7,- € do 24.8.2009 s tričkom
JUNIOR + KADETI: 10,- € pri prezentácii bez trička
HOBBY: 2,- € osoba pri prezentácii

 

Štart a cieľ: Banská Bystrica - areál Plážového kúpaliska  Štiavničky

 

Kontakt na organizátora:
Ing. Marián Čema
cema@uniqa.sk
Tel.:  048/ 451 40 84
Fax: 048/ 451 40 72
Mobil:  0910 412 049

admin
  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie