Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

DAVORIN XCM SLOVAK PARADISE 2010

Dátum konania : 18.09.2010
Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER - Hrabušice - PODLESOK

Horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov.

Cyklobazar

 

Miesto: SLOVENSKÝ RAJ SEVER - Hrabušice - PODLESOK

Trate:

EXTRA TERRESTRIAL ( trať okolo Slovenského raja pre limitovaný počet štartujúcich v sprievode horského vodcu - nesúťažná kategória )

„ELITE“ (2x 40 km okruh - 2200 nastúpaných m.)


„PROFI“ ( 40 km okruh - 1100 nastúpaných m.)


„REKRE“ ( 20 km okruh - nastúpaných 400 m. - nesúťažná kategória)

 
Charakteristika:

Horský cyklomaratón určený pre aktívnych športovcov so špeciálnou trasou pre začínajúcich cyklistov a mládež v sprievode rodičov, trasa vedie atraktívnou oblasťou SLOVENSKÝ RAJ - SEVER


povrch trate štrk, kamene, spevnené cesty, lesné chodníky, vodorovné


rebríky a stupačky, asfalt, poľné cesty a tráva,


Profil trate s náročnými stúpaniami a zjazdmi.


Trasa nie je vhodná pre cestné bicykle.

 
Kategórie
pre rok 2010 kopírujú kategórie seriál pretekov CMS 2010 a sú stanovené takto
:

MD - Muži od 19 do 39 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)

SD - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)

VD - Muži (veteráni) 50 a viac rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80 km)

ŽD - Ženy od 19 rokov, dlhá trasa (maratón – ELITE – 80km)

KtK - Kadeti od 15 do 16 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

JrK - Juniori od 17 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

JaK - Juniorky-Kadetky od 15 do 18 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

MK - Muži od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

SK - Muži (seniori) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

VK - Muži (veteráni) od 50 do 59 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

W2K - Muži (weteráni) nad 60 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

ZK – Ženy od 19 do 39 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

DK – Ženy (dámy) od 40 do 49 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)

LK - Ženy (Lady) nad 50 rokov, krátka trasa (polmaratón - PROFI – 40 km)


Nesúťažné kategórie:

ET – kategória pre mimozemšťanov v sprievode horského vodcu – limit 24 účastníkov (trasa E.T. - maratón okolo Slovenského raja – 120 km) - muži, ženy

RE – nesúťažná kategória (hobby maratón - REKRE – 20 km) - muži, ženy, deti v sprievode zákonného zástupcu

pri nesúťažných kategóriách nie sú účastníci vyhodnocovaní a nedostávajú vecné ani finančné odmeny, odmenou pre nich je krásny zážitok a zaradenie do tomboly, účastníci, ktorí absolvujú trasu E.T. získavajú navyše reklamnú sadu od partnera podujatia – spoločnosti WALMARK

 
Ceny:

Víťazi jednotlivých kategórií dostávajú poháre, fimančné odmeny a vecné ceny v celkovej hodnote 2 000 €. Ceny venuje Obec Hrabušice a generálny sponzor horského cyklomaratónu SPORTFUL SINTESI - firma DAVORIN active sports.  Spoločnosť Winer, ktorá sa špecializuje na výrobu ponožiek pre aktívny životný štýl, ďalej venuje prvým trom pretekárom v jednotlivých kategóriách balíčky so špeciálnymi funkčnými športovými ponožkami.

 
Prihlasovanie: ON- LINE prihlasovanie na internetovej stránke DAVORIN XCM SLOVAK PARADISE - prihlasovanie

POŠTOU – zaslaním prihlasovacieho formulára na adresu:

Obec Hrabušice, Hlavná ulica 171/46, 053 15 Hrabušice

 
Registrácia:

Pretekári prihlásení a zaregistrovaní do 24. 8. 2010 platia registračný poplatok.

 

V registračnom polatku je zahrnuté štartovné číslo s menom pretekára, reklamné tričko SINTESI XCM SLOVAK PARADISE, značkové energetické doplnky POWER BAR, energetický nápoj POWER BAR na trati, propagačé materály od partnerov podujatia, možnosť výberu teplého jedla, nealkoholický nápoj alebo pivo po pretekoch a neprehliadnite:

CELOROČNÁ VSTUPENKA DO ROKLÍN SLOVENSKÉHO RAJA na meno pretekára, spolu s kupónmi na zľavnené nákupy od regionálnych predajcov športových potrieb a bicyklov .

 

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku vo výške 12 € na účet - Dexia banka Slovensko a.s. - 7530788001 / 5600 do 24.8.2010. Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR, pre prihlasovaných poštou. Do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.

 

Účastníci podujatia, ktorí sa zaregistrujú a zaplatia registračný poplatok do 12.8.2010, získavajú navyše športové ponožky SINTESI XCM od spoločnosti Winer a hlavného usporiadateľa - Obce Hrabušice.


V nesúťažnej kategórii REKRE štartujú jednotlivci, rodičia s jedným alebo viac deťmi a páry s nárokom na jednu reklamnú sadu na jeden registračný poplatok 12 €. Reklamné tričko si môžu doobjednať za cenu 5 € v termíne do 24. 8. 2010 – podrobnoti kontaktovať e-mailom.


V prípade neúčasti pretekára bude CELOROČNÁ VSTUPENKA, tričko a reklamná sada zaslaná registrovanému pretekárovi poštou, registračný poplatok sa nevracia.

 
Štartovné:

Štartovné je poplatok za služby poskytnuté organizátorom podujatia, zahrňuje poplatok za značenie tratí, meranie časov, spracovanie a zverejnenie výsledkov, občerstvenie na trati a teplé jedlo v cieli, informačné a zabezpečovacie služby, umývanie bicyklov, hygienu, bezplatné parkovanie, sprievodný program a účasť v tombole štartových čísel. V roku 2010 pokračuje symbolická podpora združenia na pomoc mentálne postihnutým deťom v zariadení NÁŠ DOM - www.zpmpnasdom.sk - vo výške 1 € za účastníka

Služby zahrnuté v štartovnom sú pretekárom prihláseným do 24.8.2010 poskytnuté zadarmo.

Prihlásení po tomto termíne nezískavajú reklamnú sadu a voľnú vstupenku do roklín Slovenského raja a platia štartovné vo výške 12 €. Štartovné pre nesúťažnú kategóriu REKRE je 7 € pre dospelého jednotlivca, mládež vo veku od 12 do 15 rokov v sprievode rodičov v kategórii REKRE štartovné neplatí.

 
Prezentácia:

v piatok, 17. 9. 2010 - od 18,00 do 20,00 hod.

 

TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - PODLESOK - HRABUŠICE


v sobotu, 18. 9. 2010 - od 7,00 hod.


PODLESOK – priestory štartu a cieľa

 

Ukončenie prezentácie je 20 min. pred štartom !!!

 
Sprievodný program:

POĽOVNÍCKY BUFET prekvapenie na trati, slovenské špeciality zabezpečované Obcou Spišský Štiavnik

Kultúrny program


Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií


Tombola pre všetkých účastníkov 16:00 hod.

 
Občerstvenie v cieli: pirohy – pečená klobása - guláš - pivo – coca-cola
Miesto štartu:  Hrabušice - PODLESOK 
Čas štartu: 8:00 EXTRA TERRESTRIAL 10:00 ELITE – 10:10 REKRE – 10:20 PROFI 
Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.xcmaraton.sk

vyplnenú a vlatnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu,

 
Občerstvenie na trati:

ELITE - 4 x

PROFI - 2 x

REKRE – 1 x

 
Cieľ: Hrabušice - PODLESOK

 
Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke www.xcmaraton.sk. Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.
Meranie času: Preteky budú merané tímom VOS - TPK, elektronicky spracované a zverejnené na internetovej stránke organizátorov.
Technická pomoc: základná technická pomoc bude dostupná v priestoroch štartu a cieľa
Ceny a odmeny: ELITE - prví traja získavajú diplomy, finančné odmeny a vecné ceny, prví piati získavajú pohár. Prví traja v kategóriách PROFI získajú poháre, diplomy, finančné a vecné ceny. Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov a pri tombole. 
Poistenie: Účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa preukazom poistenca zdravotnej poisťovne. 
Ubytovanie: možnosť ubytovania za zvýhodnenú cenu v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER. Informácie na www.xcmaraton.sk

 Doprava: Organizátor nezabezpečuje dopravu na miesto štartu. Prístup po štátnej ceste smer Hrabušice - Podlesok.
Parkovanie: V deň pretekov, je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov.
Šatne a sprchy: V priestore štartu a cieľa, autokemping PODLESOK. Šatne slúžia iba na prezlečenie, nie na odkladanie oblečenia a úschovu osobných vecí.
 Umývanie bicyklov: Vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii.
Fotografovanie: Všetci účastníci podujatia súhlasia s použitím a uverejnením fotografií, ktoré budú o nich vyhotovené počas pretekov, bez nároku na odmenu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť v rámci súťaže urobené fotografie, video nahrávky a rozhovory, ako aj výsledky s osobnými údajmi, v tlači, rozhlase a televízii, ako aj v inej forme reklamy bez nároku na odmenu účastníkom pretekov. Tieto materiály budú použité pre propagáciu dobrého mena horskej cyklistiky a budúcich ročníkov CYKLOMARATÓNU SLOVENSKÝ RAJ.
Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav, nepreceňovanie vlastných síl, neohrozovanie súťažiacich riskantnou jazdou. Cyklistická prilba na hlave počas celého preteku je povinná. Preteky sa idú za plnej cestnej premávky, v členitom horskom teréne a za každého počasia.

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s organizáciou podujatia výslovne odmietajú zúčastneným osobám každé ručenie za škody spôsobené osobám, škody na veciach a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po pretekoch. Každý účastník sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo a nesie civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky ním alebo jeho vozidlom spôsobené škody. Každý účastník pretekov nesie zodpovednosť za škody spôsobené na majetku a na zdraví svojom, organizátorov a tretích osôb. účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode ako aj práva na postupovanie alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Berú na vedomie, že v prípade nehody alebo úrazu nebudú klásť na usporiadateľov žiadne nároky.


Doporučujeme lekársku prehliadku a individuálne poistenie.


Organizátor si vyhradzuje právo vykonať zmeny trate a v časovom harmonograme v prípade nepriaznivých okolností. Pre súťažiacich mladších ako 18 rokov je nevyhnutný súhlas a podpis zákonného zástupcu.

  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie