Hľadať: >

Akcie Pridať akciu

CANNONDALE Kráľ Záhoria MTB Maratón 2010

Dátum konania : 24.04.2010, 11:00
Miesto: Skalica - rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
Okres: Skalica

CANNONDALE Kráľ Záhoria MTB Maratón začal písať svoju históriu v roku 2009. Po úspešnom prvom ročníku by sme Vás radi pozvali aj na ten druhý v ktorom sme pre Vás pripravili množstvo noviniek.

Cyklobazar

Vážený športový priatelia,

 

-pozývame Vás na druhý ročník preteku na horských bicykloch CANNONDALE KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN, ktorý sa uskutočni v sobotu 24.4.2010. Po úspešnom prvom ročníku by sme Vás radi pozvali aj na ten druhý v ktorom sme pre Vás pripravili množstvo noviniek. Tou hlavnou je predĺženie trate na 50km. Opäť je pre Vás pripravená zaujímavá trať na úpätí Bielych Karpát v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Na základe Vašich postrehov z prvého ročníka sme ubrali z asfaltovej časti a tento úsek nahradili nádherným lesným úsekom, ktorý si určite zamilujete. Trať obsahuje všetky prvky maratónskej trati. Od dlhých a krátkych výjazdov a zjazdov, cez lesné, ťažné cesty a turistické chodníky. Ďalšou pozitívnou zmenou je, že štart a cieľ preteku bude situovaný do areálu rekreačného zariadenia Skaličan, kde je pre Vás pripravené kompletné zázemie (obed po preteku, WC, sprchy, bufet, EXPO aréna...). Pre presné a rýchle spracovanie výsledkov bude pretek meraný čipovou technológiou, ktorú zabezpečuje firma VOS-TPK z Topoľčianok. Takisto sme spustili systém ONLINE prihlasovania a ak sa prihlásite a zaplatíte štartovné do 10.4.2010 získavate ako darček cyklistickú čiapku s logom podujatia v hodnote 13,-Eur. Pitný režim ako vlani zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA z Nového Mesta nad Váhom. V priestoroch štartu a cieľa bude umiestnená EXPO aréna, kde budú prezentovať svoje produkty partneri podujatia ( bicykle- CANNONDALE, športová výživa KOMPAVA, termooblečenie PROGRESS, impregnačné spreje HEY...). Cieľová medaila pre každého pretekára, ktorý pretek dokončí, originálne trofeje pre najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách, tombola po preteku, DVD záznam z preteku, limitovaná séria tričiek s logom podujatia –to všetko a veľa ďalších vecí na Vás čaká na druhom ročníku CANNONDALE KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓNu. Pôvabná prírodná scenéria spojená zo zaujímavou traťou sú tým najlepším lákadlom aby ste sa tohto preteku zúčastnili.

 

Názov:

• CANNONDALE Kráľ Záhoria MTB Maratón 2010

Miesto:

• Skalica - rekreačná oblasť Zlatnícka dolina viac informácii

Dátum:

• 24.4.2010 (sobota) 

Trať:

• 50km (2x25km okruh), najvyšší bod trate 574m Mapa trate a výškový profil

Štart:

• 11:00 hod. (areál rekreačného zariadenia Skaličan ) 

Cieľ:

• areál rekreačného zariadenia Skaličan 

Štartovné: 

• =13,50,-Euro -obed po preteku, štartovné čislo, občerstvenie počas preteku, pitný režim od firmy KOMPAVA, sprchy po preteku, čip na meranie časov, cieľová medaila, tombola

• =0,50,-Eur -zo štartovného bude venovaných nadácii Liga proti rakovine -miestna organizácia Skalica. Každý štartujúci tak prispeje a hlavne pomôže v boji s touto chorobou. 

(DARČEK -cyklistická čiapka s logom podujatia v hodnote 13,-Eur-prihlásený pretekár zo zaplatením štartovným do 10.4.2010) 

Platba:

• pretekári, ktorí zaplatia štartovné do 10.4.2010 na účet H-TRIATHLON TEAM , alebo v hotovosti v predajni HERTLSPORT v Skalici, dostanú pri prezentácii darček (cyklistickú čiapku s logom podujatia v hodnote 13 Euro). Pri platbe na účet vložiť ako variabilný symbol dátum narodenia a v odkaze pre prijímateľa uviesť meno pretekára. 

vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne 

poštovou poukážkou na účet organizátora 

v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček) 

prevodom z účtu na účet organizátora 

Názov účtu: H-TRIATHLON TEAM 

Číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa 

KS: 0308 

VS: dátum Vášho narodenia ( 1.1.1980 = 01011980 ) 

Originál dokladu o zaplatení štartovného si vezmite so sebou na prezentáciu! 

-prihlásení zahraniční pretekári môžu uhradiť štartovné na mieste 

Prihláška:

Online prihláška 

Prezentácia:

• 7:30-10:30 hod. ( chata rekreačného zariadenia Skaličan-nad kúpaliskom www.skalican.com ) 

Kategórie:

• Pretek jednotlivcov M- muži, Z- ženy (rozhoduje rok narodenia) 

• M1 – 15-29 rokov 

• M2 – 30-39 rokov 

• M3 – 40-49 rokov 

• M4 – 50-59 rokov 

• M5 – 60 a viac rokov 

• Z – bez rozdielu veku 

Ceny:

• prví traja pretekári vo vekových kategóriách obdržia vecné ceny

• pred vyhlásením výsledkov tombola o vecné ceny

Občerstvenie:

• pred, počas a po preteku pitný režim od firmy KOMPAVA:

- HYPOFIT-silný antioxidačný hypotonický nápoj

- ENERGOFIT-rehydratačný energetický nápoj

• počas preteku 2x občerstvovacia stanica (Hypofit, Energofit, čistá voda, ovocie...) 

• po preteku obed (jedáleň chata Skaličan) 

• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f. KOMPAVA.

Ubytovanie:

zoznam miest k ubytovaniu v Skalici a Zlatníckej doline

Doprovodný program:

• BIKE EXPO-prezentácia: bicyklov CANNONDALE , športovej výživy KOMPAVA , termooblečenia PROGRESS ...

Suveníry:

Tričko s logom podujatia Cannondale Kráľ Záhoria MTB Maratón (100% bavlna, 190g/m2), Limitovaná séria 50 kusov, Cena 5,-Euro

Kontakt:

• Peter Hertl, Hollého 49, 909 01 Skalica (Slovenská republika), tel: 00421 907 337 787

hertl@h-triathlon.sk 

 

Podmienky a povinnosti účastníkov : 

1. Poslanie prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzujú písomný podpis účastníka na papierovej prihláške. 

2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu. 

3. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo , vrátane pripravenosti na pretek. 

4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom. 

5. Pretekár musí byt vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku. 

6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu. 

7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!! 

8. Klasifikovaní budú iba pretekári , ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol. 

9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa, najneskôr však 24. 4. 2010 do 15.00 hod. v kancelárií preteku pri vklade 20 euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa. 

10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia. 

11. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov / za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe! 

Pretekár si je vedomý že svojím podpisom, pri prezentácii priamo pred štartom pretekov odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11 . 

Povinná výbava : cyklistická prilba, preukaz poistenca

Doporučená výbava : základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička

 

  • Mailinglist

  • Pridaj sa do kontaktov Mailinglistu a dostávaj novinky a všetko nové čo sa deje na stránke www.CykloBazar.sk

  • Pridať email

Najnovšie články

Najnovšie akcie